działaność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest zobowiązany do opłacania składek ZUS. To ile będą wynosić, uwarunkowane jest różnymi czynnikami. Poniżej, w skrócie przedstawię  występujące  ulgi  umożliwiające obniżenie  składek  ZUS  płaconych  przez przedsiębiorcę.

Ulgi obniżające składki ZUS

 

  • Ulga dla początkujących przedsiębiorców:

– rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma prawo przez okres 2 lat

korzystać z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne,

– ulga ta jednak nie dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą te same usługi na rzecz

byłego pracodawcy. Od ustania stosunku pracy musi minąć 2 lata aby nie stracić

możliwości skorzystania z ulgi.

– powyższa ulga nie przysługuje również gdy przedsiębiorca prowadził działalność

gospodarczą w przeciągu 60 miesięcy od otworzenia nowej.

– z ulgi nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich,

osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., twórcy i artyści.

  • Zatrudnienie na pełen etat:

– przedsiębiorca, który jest zatrudniony w innej firmie a jego wynagrodzenie wynosi

minimalną krajową lub więcej, zwolniony jest z opłacania składek społecznych do ZUS.

  • Przedsiębiorcze mamy:

– kobieta, która urodziła dziecko i otrzymuje zasiłek macierzyński z ZUS a jego wartość nie

przekracza 1000 zł, jest zwolniona z opłacania wszystkich składek ZUS (społeczna i

zdrowotna) do momentu wypłacania zasiłku,

– w przypadku gdy zasiłek macierzyński jest większy niż 1000 zł kobieta zobowiązania jest

opłacać w tym okresie tylko składkę zdrowotną.

  • Firma na emeryturze:

– gdy emerytura lub renta nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, przychody z

działalności gospodarczej nie przekraczają 50% najniższej emerytury, opłaca podatek

dochodowy w formie karty podatkowej, emeryt lub rencista jest zwolniony z opłacania

wszystkich składek ZUS.

– jeśli emeryt lub rencista nie kwalifikuje się do powyższej grupy to opłaca tylko składkę

zdrowotną

 

Masz pytania odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej?  Zapraszam do kontaktu.

Twój Księgowy 🙂