image usługi księgowe

Świadczenie usług budowlanych a odwrotne obciążenie

Z początkiem nowego roku 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła wiele istotnych zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców z branży budowlanej.

Jednym z głównych założeń zmian jest ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług polegających na wyłudzeniach podatku oraz unikaniu opodatkowania, w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, których przedmiotem są towary i usługi uznane za szczególnie podatne na te nadużycia. Aby osiągnąć swój cel wprowadzono tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia na usługi budowlane zgodnie z którym właściciele firm wykonując usługi jako podwykonawcy mają obowiązek do wystawiania faktur bez podatku VAT. Podatek ten rozlicza główny wykonawca budowy, na rzecz którego wykonywana jest usługa.

Stosowanie nowych regulacji zazwyczaj jest utrapieniem dla uczciwych przedsiębiorców. Usługa budowlana musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki wskazane w ustawie aby było można zastosować na fakturze mechanizm odwrotnego obciążenia:

  •  wykonywana usługa musi znajdować się w katalogu usług zawartym w punktach od 2 do 48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT.
  • usługobiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  • usługodawca nie stosuje zwolnienia z opodatkowania vat-em na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.
  • usługodawca jest podwykonawcą całkowitej budowy.

Rozpoznawanie usług zwolnionych z VAT i stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia zawsze powoduję wiele pytań i problemów. Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług księgowych, ze mną odwrotne obciążenie nigdy nie będzie takie straszne jakim piszą.

Mateusz Ciemny